Niektóre metody inżynieryjne, jak chociażby pomiary grubości są przydatne w wielu branżach, trudno coś bez nich zrobić. Przykłady tego typu zastosowań możemy mnożyć, z pewnością natomiast badania magnetyczne dają spore możliwości.

Jedną z metod jest radiograficzne zastosowanie aparatów rentgenowskich oraz źródeł promieniotwórczych. Metoda taka zapewnia wykrywanie wewnętrznych jak i powierzchniowych nieciągłości obiektów. To polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie rentgenowskie albo promieniowanie, które jesteśmy w stanie otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania magnetyczne mt. Metodę tą stosuje się w kontroli złączy spawanych oraz zgrzewanych. Ta dziedzina ma zastosowanie w badaniach wszelkich metali oraz ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda wykorzystująca ultradźwięki. Polega ona na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są następnie odbijane poprzez nieciągłości.

Umożliwia to wykrywać pęknięcie, niespawy czy porowatości. Możemy je także używać, aby oszacować zmiany w obrębie materiału, które tworzą się w czasie długotrwałej eksploatacji, a także do zmierzenia grubości obiektów. Ma zastosowanie w niektórych badaniach mających miejsce podczas odbioru, procesie produkcji i ostatecznej kontroli. Ułatwia wykrywanie wad w surowcach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na wykrywanie w rzeczach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości na powierzchni.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polega to na magnesowaniu obiektów, oraz znajdowaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Występuje one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Następna z metod – penetracyjna, polega na odkrywaniu nieciągłości przenikania cieczy, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. znajdywanie tych nieciągłości ma miejsce poprzez użycie wywoływaczy. Stosuje się ją do kontrolowania części o różnych kształtach oraz gabarytach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną ( oferująca pomiary grubości). Inne badanie to metoda wizualna.

Najbardziej istotnym celem tego badania jest ocena stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne.

Czy taka publikacja była dla Ciebie absorbująca? Jeśli tak, to nawiasem mówiąc więcej zobaczysz w artykule (https://www.beltor.pl/), który również rozpatruje omawianą tematykę.

Zaleca się także kontrolę obiektu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego wyróżniamy też badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające sprawdzić powierzchnię za pomocą endoskopów albo peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest znajdowanie nieciągłości „zaciągniętych”, przerw w strukturach znajdujących się pod warstwą pokrycia malarskiego lub galwanicznego oraz nieciągłości będące w konkretnych warstwach obiektów o charakterze wielowarstwowym.

Co dają badania magnetyczne i w jakim miejscu można ich używać? Jakie istnieją rodzaje takich badań?
Tagged on: