Audyt ISO w firmie dosyć często kojarzony jest z kontrolowaniem oraz szukaniem błędów w działaniu oraz funkcjonowaniu konkretnego podmiotu. Tymczasem to nie całkiem prawda, ponieważ głównym celem jest sprawdzenie, czy pierwotne założenie tej organizacji jest faktycznie wypełniane i to zgodnie z wszystkimi przyjętymi standardami i polityką jakości przedsiębiorstwa.

Praca audytora to także doradztwo, czyli co możemy usprawnić albo zrobić w firmie, by ulepszyć jej funkcjonowanie, które w przyszłości da lepsze efekty, a tym samym może przyczynić się do szerzej rozumianego rozwoju jej działalności.

Na niniejszej stronie jest dużo rzeczowych wiadomości, ale prędko zobacz także dodatkowe szczegółowe informacje. One również są bez wątpienia warte zainteresowania.

Tym właśnie najbardziej zajmuje się audytor wewnętrzny, a pomagają mu istotne szkolenia, przykładowo audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością szkolenie. Za sprawą tym szkoleniom audytor jest w stanie pewnie nawet lepiej wykonywać swoją wymagającą i ambitną pracę.

doradca z pracownikiem

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowe zadania to bez wątpienia piecza nad dokumentami jakości oraz normą ISO. Obecnie najważniejsza norma się zmieniła, dlatego mamy norma ISO 9001:2015 (). Duża odpowiedzialność spoczywa na audytorze, aby nadzorował wszelkie nowe procedury, by wszystko idealnie funkcjonowało. Audytor często sam tworzy dokumenty jakości w przedsiębiorstwie, a także zajmuje się ich weryfikacją, zmianą czy aktualizowaniem, właśnie zgodnie z przyjętymi normami jakości w przedsiębiorstwie, jak również normą ISO. Audytor zajmuje się nadzorem jak i kontrolą nad procesami oraz działaniami w miejscu pracy. W tej sytuacji do jego obowiązków będzie należało przeprowadzenie okresowych audytów wewnętrznych w miejscu pracy, jakie mają na celu sprawdzić jak działa system zarządzania jakością.

Jego zadaniem jest także przeanalizowanie spraw jakości w firmie, upewnienie się czy system działa dobrze, zgodnie z ustalonymi zasadami oraz normami przez organizację. Audytor musi w związku z tym myśleć nad tym, co dodatkowo możliwe jest by bardziej ulepszyć oraz usprawnić, aby przedsiębiorstwo działało o wiele lepiej. Ta część obowiązków wymaga całkiem kreatywnego podejście i pomysłowości. Jak widzimy jest to praca dosyć zróżnicowana. Z jednej strony może się wydawać, że dbałość o przepisy albo wszelkie regulacje nie jest czymś zbyt ciekawym. Jednakże z innej strony, możliwość zademonstrowania swojej pomysłowości oraz wdrożenia świetnego pomysłu własnego autorstwa to już całkiem ciekawa sprawa.
Czym zajmuje się audytor i o czym musi pamiętać wykonując swoją pracę? Jakie ma główne zadania?
Tagged on: