Pierwsza pomoc to kompleks działań realizowanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej i zmniejszenia niepożądanych konsekwencji wypadku przed nadejściem profesjonalnej pomocy.

wypadek samochodowy - pierwsza pomoc

Źródło: www.morguefile.com

Czynności te podejmuje jednostka znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny a także lekarstwa.

Ten niezwykle użyteczny link (https://kadok.pl/kiedy-warto-skorzystac-z-uslug-profesjonalnej-drukarni) opisuje analogiczną problematykę, co tekst, który w tym momencie czytasz. Jeżeli Cię on zainteresował, kliknij ten link!

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może doprowadzić do poważnego zaburzenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała czy utraty życia oraz nastręcza podjęcia bezzwłocznych medycznych czynności ratunkowych i kuracji. Prawo (zobacz także – prawnika rodzinnego z Warszawy) polskie nakłada na obserwatora wydarzenia obowiązek powiadomienia o zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego bądź pozostałych służb ratowniczych (straż pożarna), a również udzielenia pierwszej pomocy rannemu. Sztuka udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres kwestii powiązanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Jeżeli chodzi o podobne szkolenia pierwsza pomoc znajduje się na pierwszym miejscu, ponieważ nasze umiejętności w tym obszarze mogą przesądzać o czyimś życiu lub zdrowiu.

Zamysłem instruktażu z obszaru pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z obszaru postępowania jak też reagowania w wypadkach grożących ludzkiemu zdrowiu oraz życiu (profesjonalne szkolenia pierwsza pomoc). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych pragnących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane do danej grupy zawodowej jak też zagrożeń zachodzących na stanowiskach pracy.

Szkolenia często prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza oraz umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Instruktaże prowadzone przy użyciu demonstracji multimedialnych, filmów a także fantomów treningowych.

Pierwsza pomoc, udzielona prawidłowo, ratuje życie (czytaj więcej na ). A większość z nas pomoc poszkodowanemu ogranicza zazwyczaj do wezwania służb ratowniczych, bowiem paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, że możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, bowiem udzielając pierwszej pomocy przez przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” poszkodowanemu czas potrzebny na dojazd profesjonalnych służb. Kłopot jednakże w tym, że wielu ludzi nie wie, w jaki sposób ratować.
Czego dowiesz się na kursie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Tagged on: