W przypadku firm mających jakieś materiały, środki trwałe czy towary do sprzedaży końcówka roku wiąże się z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla różnych składowych majątku firmy ustalone zostały osobne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i trzeba ich przestrzegać. Podstawową rolą przeprowadzania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeżeli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Jednak często się okazuje, że podczas zwykłej pracy nastąpiły różne pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu było rejestrowane w systemie lub coś zostało skradzione. I właśnie celem inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i porównanie ich z tym, co widnieje w programie, por. ewidencja online. Jeśli będą jakieś różnice, to w pierwszej kolejności trzeba wprowadzić dokumenty, jakie je skorygują, a później dojść z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, towarów i materiałów pozwoli na uzgodnienie stanu faktycznego majątku w firmie. Jest też metodą na to, aby znaleźć jakieś niegospodarności albo działania pracowników na szkodę przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli chce się ją wykonać w odpowiedni sposób, to trzeba przygotować się do tego odpowiednio i właściwie zaplanować swoje prace.

Czy ciekawią Cię prezentowane tematy? Jeżeli tak, to odszukaj więcej tutaj (https://eurocompanies.pl/zakladanie-spolek.html) i znajdź więcej informacji na omawiany temat – zapewne będą bardzo wciągające.

Spis chaotycznie wykonany, bez dobrego zaplanowania i z pominięciem ustalonych procedur zwyczajnie będzie stratą czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego skończeniu będzie bałagan, który nie pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu majątku w firmie. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji przydatne są różnego rodzaju narzędzia, przykładowo takie jak program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty do wykonania spisu, czyli protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a także nanieść niezgodności, jakie zostaną znalezione.

W jaki sposób powinna przebiegać coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia mogą się przy tym przydać
Tagged on: