Zawód prawnika cieszy się respektem. Ta grupa zawodowa uważana jest za elitarną. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak rysuje się droga do tego zawodu? „Prawnik” to określenie dość ogólnikowe. Odnosi się do każdej osoby, która ukończyła studia w zakresie prawa. Nauka na uniwersytecie pochłania pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.

prawnik

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com

Prawo słynie z tego, że jest kierunkiem dość wymagającym. Studenci muszą przyswoić wiele przepisów z różnorodnych gałęzi prawa. () Ponadto kluczowe jest opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych, czyli tak zwanych kazusów. Chodzi o to, by nabyć zdolność stosowania poznanych norm prawnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji, spraw. W trakcie edukacji przyszli znawcy prawa uczą się głównie prawa karnego, prawa cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego, prawa pracy czy prawa gospodarczego. Oprócz tego programy studiów przewidują zajęcia z postępowania karnego, cywilnego czy administracyjnego.

Absolwent studiów z zakresu prawa może wybrać kilka opcji. Przede wszystkim może zdecydować się na wybraną aplikację, czyli czas przygotowujący do wykonywania wybranego zawodu. Radca prawny, adwokat, notariusz, sędzia, prokurator oraz komornik – to zawody, do wykonywania których można po studiach z zakresu prawa aspirować. Aplikacja zaczyna się po przejściu egzaminu wstępnego, a uprawnienia do wykonywania zawodu otrzymuje się po pomyślnym zaliczeniu egzaminu zawodowego, kończącego. Warto zauważyć, że aplikacja mniej więcej trwa trzy lata. Aplikanci biorą udział w zajęciach teoretycznych oraz, co istotne, zdobywają doświadczenie w określonej kancelarii, pod okien patrona, czyli specjalisty, który czuwa nad pracą młodego praktykanta. Dla szukających rady: więcej.

prwanik

Autor: International Maritime Organization
Źródło: http://www.flickr.com

Świeżo upieczony radca prawny, adwokat czy notariusz (notariusz warszawa) zwykle, po ukończeniu aplikacji, otwiera swoją kancelarię. Okazuje się więc, że dojście do zawodu prawniczego to proces, który trwa mniej więcej od 8 do 10 lat. Droga zawodowa jest skomplikowana, jednak dysponując pasją i zaangażowaniem jest możliwość uzyskania uprawnienia do wykonywania prestiżowego i uznawanego za elitarny zawodu zaufania publicznego.

Jak wygląda ścieżka edukacyjno-zawodowa prawników?
Tagged on: