W jaki sposób obecnie funkcjonuje zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opis wspólnot mieszkaniowych.

W jaki sposób obecnie funkcjonuje zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opis wspólnot mieszkaniowych.

Jeszcze całkiem niedawno osiedla bloków mieszkalnych zarządzane były przez spółdzielnie. Jednak duży zakres zmian w budownictwie mieszkaniowym w Polsce spowodował, że coraz częściej w miejsce spółdzielni zawiązują się wspólnoty mieszkaniowe, które na mocy prawa funkcjonować mogą od roku 1996. Wspólnota powstaje zawsze w sytuacji, gdy w danym budynku jest wiele lokali, a pierwszy z nich zostanie sprzedany.
Przyszłość kamer przemysłowych

Przyszłość kamer przemysłowych

Dzięki zastosowaniu systemów wizyjnych prędkość wytwórczości idzie w parze z dużą jakością wytwarzanych towarów.
Wykorzystywanie niezawodnych systemów do „identyfikowania” fabrykowanych towarów to dzisiaj norma nie tylko w branży automotive, lecz też w wielu innych gałęziach przemysłu, w których następuje potrzeba monitorowania procesu wytwórczego.