Znakiem towarowym najczęściej określamy wszelkie oznaczenia, które można użyć w formie graficznej i wiąże się on bezpośrednio z określonym produktem, usługą bądź firmą. Zwykle są to różnego rodzaju słowa, rysunki, ozdobniki, kompozycja kolorystyczna, kształty przestrzenne, a także różne melodie. Rozwiązań może być mnóstwo. Bardzo ważny jest w tej sytuacji fakt, iż znaki towarowe przynależą do określonego twórcy i nie powinny być stosowane przez innych.

Autor: materiały prasowe

Z tego względu niezbędna jest rejestracja znaku towarowego. W kraju rejestracja znaku towarowego ma miejsce w Urzędzie Patentowym i to właśnie tam także mamy szansę go zastrzec, aby nie został przez nikogo więcej użyty. Znak możemy zastrzec zarówno w obszarze danego kraju, jak również w kilku krajach przy pomocy ogólnych systemów rejestracji znaku. Wszystko oczywiście zależy od naszych oczekiwań i priorytetów. Znak towarowy i jego rejestracja obowiązuje przez następną dekadę, jednak możemy przedłużyć okres ochronny na następne dziesięć lat.

Za sprawą rejestracji znaku towarowego w głównym stopniu uzyskujemy całkowite prawo do jego stosowania. Konkurencja od tego momentu nie może kopiować ani naśladować go, szczególnie jeżeli mogłoby to wiązać się z obniżeniem jego prestiżu oraz reputacji. Oprócz tego mamy wówczas gwarancję, że żadna inna firma (iso 14001) nie użyje tego samego albo podobnego znaku towarowego na swoje potrzeby. W głównej mierze jednak należy wiedzieć o tym, że zdobycie ochrony znaku towarowego jest efektywnym narzędziem dla marketingu i reklamy. Zarejestrowanie nazwy odgrywa bardzo dużą rolę w strategii kreowania wizerunku i renomy określonego przedsiębiorstwa oraz promocji towarów, na których określony znak się znajduje.

Jeżeli zatem zakładamy firmę i myślimy konkretnie o rozwoju jej usług czy produktów, powinniśmy niezwykle poważnie pomyśleć nad możliwością stworzenia czy zarejestrowania własnego znaku towarowego. Będzie to element najważniejszy dla wszystkich potencjalnych klientów, a więc odpowiednie narzędzie marketingowe i wizerunkowe. Przyglądając się współcześnie standardom obowiązującym na rynku można bardzo szybko zorientować się, jak wielkie znaczenie mają znaki towarowe dla najbardziej renomowanych firm. Zobacz też

Po co stosowany jest znak towarowy i kiedy może być przydatny?
Tagged on: