Jednostkom zajmującym się w przedsiębiorstwie kwestiami kadrowo-płacowymi, a również biurom księgowym projekt kadry i płace bardzo ułatwi pracę. Gwarantuje on na prowadzenie rejestracji osobowej w przedsiębiorstwie, wystawianie różnego gatunku umów, ewidencjonowanie należności, oprócz tego obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, również wystawia deklaracje fiskalne, oraz ZUS.

Dla firm wymagających charakterystycznych wyjść, dostępne są aplikacje w wersji rozszerzonej.
Kadry i Płace to program zaprojektowany dla przedsiębiorstw zatrudniających personel. Zapewnia praktyczne i natychmiastowe obliczanie rejestru zarobków, oraz kreuje dokładne i jasne wydruki różnych pism związanych z kadrami i płacami.
Oprócz tego , aplikacja gwarantuje prowadzenie bazy danych pracowników, ewidencję umów, również ewidencję czasu pracy. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych, wykonalne jest konstruowanie poszerzonych protokółów w oparciu o wprowadzane do oprogramowania dane.
Program kadry (szerzej w serwisie http://account-pl.eu/swiadczone-uslugi/kadry-i-place) i płace zapewnia prowadzenie katalogów ogromnej liczby pracowników. Jest możliwość układania swojej bazy wzorów umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-liczyc-wynagrodzenie-chorobowe) o pracę i odmiennych druków.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Program kadry i płace pozwala na rozliczanie pracowników zatrudnionych na o umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie. Program obliczy spisy zarobków za pojedyncze miesiące dla wszelkich wprowadzonych w programie pracujących, także zbiorczych rejestrów płac. Poprowadzi drobiazgową listę frekwencji i katalogów czasu pracy pracowników. Zobacz też

Program kadry i płace stworzy rozbudowane zestawienia graficzne i tabelaryczne na obszarze opcjonalnego okresu, w oparciu o ewidencjonowane w programie dane, np. comiesięczne zestawienie ogólnych wydatków pracodawcy indywidualnych pracujących w rozdziale na miesiące, bądź lata.
Nowoczesne, wydajne programy kadrowo-płacowe, wspierają pracę sekcji kadr i rachuby płac w przedsiębiorstwach o każdym kierunku aktywności. Programy do kadr i płace, w dużym zakresie ułatwią prowadzenie rejestrów kadrowych i innych rozliczeń. Pod każdym względem sprawdzają się w pracy na jednym stanowisku. Czytaj też
Przeznaczenie programu kadry i płace
Tagged on: