Poniektórzy mówią, że nie może być w życiu nic pewnego. Zasadniczo jest to prawda, chociaż nie do końca, bowiem pewnym jest to, że jesteśmy zmuszeni opłacać podatki, a dokładniej – złożyć deklarację podatkową w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Zwykle pod koniec roku u większości osób powstanie obowiązek podatkowy, określony przez Ordynację Podatkową. Jest to określona w ustawie sytuacja, jakiej powstanie powoduje obowiązek złożenia informacji fiskalnej. Nie musi to od razu oznaczać obowiązku opłaty podatku. Może się wydarzyć, iż w wyniku zastosowania ulg podatkowych bądź kwot ZUS do odliczenia (tutaj), dostaniemy zwrot podatków. Wypływa z tego że obowiązek podatkowy to nic innego jak powiadomienie stosownego urzędu podatkowego o zaistnieniu warunków, w których wymagane będzie naliczenie podatków.
Obowiązek podatkowy posiadamy nawet wówczas, kiedy ustawowo zwolnieni zostaliśmy z opłacania podatku.

Ciekawych danych dowiesz się po przejściu na witrynę (http://www.robak.konin.pl/oferta), która posiada fascynujące dane na opisywany temat – będą one z pewnością godne zainteresowania.

Przykładowo zwolnieni z opłacania podatku PIT będą zawodowi żołnierze pełniący obowiązki w ramach misji międzypaństwowych bądź posłowie do Europarlamentu. Mimo iż zostali oni zwolnieni z podatków dochodowych, muszą złożyć odpowiedni formularz, a więc posiadają obowiązek podatkowy (czytaj).
Innym nieklarownym dla przeciętnego obywatela terminem może być właściwość miejscowa urzędu skarbowego. To określenie – ludzkim językiem mówiąc – znaczy zakres terytorialny oddziaływania dowolnej instytucji (sądu, prokuratury, komornika, urzędu miasta).

obliczenia podatkowe

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Większą część instytucji administracji publicznej ma uprawnienia do rozstrzygania na z góry wyznaczonym terenie. Przykładowo Sąd w Krakowie może ważyć przypadki na określonym terenie. Dokładne określenie takiego terenu nazywa się w języku jurydycznym właściwością miejsca.

Kliknij bez strachu ten link a zobaczysz, że w najświeższym źródle (https://www.bira.pl/produkty/elektrozaczepy-standardowe) opublikowano bardzo intrygujące wiadomości. One również są emocjonujące.

Jednakowo jest z urzędem fiskalnym. Właściwość miejscowa urzędu skarbowego to innymi słowy zasięg obszarowy urzędu fiskalnego. Każdy z nas w pewnej mierze przyporządkowany został do konkretnego organu podatkowego (sprawdź). Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla konkretnej osoby określona jest na bazie adresu zameldowania, ponieważ urzędy podatkowe nie biorą pod uwagę rzeczywistego miejsca pobytu tylko adres zameldowania. Omyłka co do ustalenia prawidłowego urzędu skarbowego może skutkować naliczeniem grzywny.
Nieklarowne terminy mające związek z podatkami
Tagged on: