Tak samo jak w sytuacji energii elektrycznej, również przypadku zakupu gazu, każdy konsument ma prawo dokonać wyboru dostawcy paliw gazowych. Zmiana sprzedawcy gazu polega przede wszystkim na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, który działa na terenie dystrybutora. Następnie niezbędne jest rozwiązanie dotychczasowej umowy danym dostawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jak konsument posiadał do tej pory umowę kompleksową, a z innym sprzedawcą zawarł jedynie umowę sprzedaży, niezbędne jest również zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z dystrybutorem. W świetle obecnie obowiązujących przepisów najważniejszym warunkiem rozwiązania umowy w sytuacji zmiany sprzedawcy jest upłynięcie okresu wypowiedzenia.

Po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą niezbędne jest zgłoszenie tego faktu dystrybutorowi. Do wykonania wszystkich tego typu czynności konsument może upoważnić inny podmiot, na przykład nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobowiązany pozwolić konsumentowi paliw gazowych zmianę dostawcy, nie później niż w okresie dwudziestu jeden dni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, przez odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę – polecamy.

Zmiana sprzedawcy nie powinna powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – Handen.pl. Konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia także, czy w umowie przedsiębiorstwo energetyczne, wbrew przepisom w prawie – nie zastrzegło odmiennej formy odstąpienia od umowy.

Jeśli opisywana problematyka jest warta Twojej uwagi, kliknij szybko pod ten link – świetna treść (https://purana.com.pl/naturalne-preparaty/witaminy/witamina-b12/) z pewnością również Cię bardzo zainteresuje.

W przypadku skorzystania przez klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalizacją przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od zawarcia tej umowy lub uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie może zażądać od niego tzw. odstępnego za korzystania z tego prawa. Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku umów zawieranych na odległość.

Ale pamiętajmy: zawierając umowę z nowym sprzedawcą i wypowiadając obowiązującą umowę, konsument powinien zobaczyć jaki jest okres wejścia w życie nowej umowy oraz rozwiązania obowiązującej umowy. Trzeba również uważać na tak zwanepodwójne umowy. Zawarcie zupełnie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta warunków rezygnacji z poprzedniego zobowiązania, wiązać się może z negatywnymi skutkami prawnymi wynikającymi z na przykład dublowania się umów. To niezwykle ważne, musimy o tym szczególnie pamiętać.
Czy orientujesz się, jak zamienić sprzedawcę gazu? Wiele osób tego nie wie, lecz istnieje tego typu możliwość. O czym wtedy pamiętać?
Tagged on: