Przenośniki taśmowe stosowane są w transporcie różnych części i towarów. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w głównej mierze w transporcie opon, kartonów i skrzynek, czy wełny mineralnej.

Przenośniki są w stanie transportować materiały na wielokilometrowe odległości. Stosowane są wszędzie tam, gdzie transport (zobacz transport ponadgabarytowy) kołowy jest ograniczony lub nie za bardzo opłacalny oraz do transportu produktów z miejsca niższego na wyższe. W prawie każdej fabryce lub zakładzie produkcyjnym, znajdziemy różnego rodzaju przenośniki taśmowe. Na rynku występują tanie i drogie warianty. Te pierwsze są znacznie bardziej innowacyjne, jeśli mowa o możliwościach technicznych oraz mają do wyboru więcej możliwości. Z kolei te tańsze, są prostsze w obsłudze.

Przenośniki przydają się w wielu dziedzinach przemysłu, w pracach przeładunkowych, transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placu budowy oraz w ciągach technologicznych. Przenośniki taśmowe, po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, mogą służyć do transportu pracowników w kopalni.Depaletyzatory odgrywają kluczową rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych. Umożliwiają na efektywne i wydajne wprowadzenie pustych opakowań w linię produkcyjną. Jeżeli jednak potrzebujemy automatycznego zamykania opakowań zakrętkami nałożonymi uprzednio na opakowania,

Przenośnik

Źródło: sxc.hu

musimy wyposażyć się w tak zwane zamykarki. W zależności od tego jakie jest opakowanie produktu, możemy zmniejszyć udział człowieka w procesie depaletyzacji, zapewniając mu bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wzroście wydajności. Procesowi depaletyzacji można poddać opakowania umieszczone na przekładkach, z których maszyna zsuwa kolejne warstwy. Kolejną techniką jest depaletyzacja warstw poprzez podnoszenie całego ładunku za pomocą mat magnetycznych lub poduszek wypełnionych sprężonym powietrzem. Dostępne rozwiązania techniczne, umożliwiają pracę przy różnych wydajnościach oraz przy różnych asortymentach opakowań. Alternatywą jest depaletyzacja z użyciem robotów.

Urządzenia niezbędne w procesach produkcyjnych.