Fotowoltaika to czerpanie elektryczności z promieniowania słonecznego. Obecne przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są jednoznaczne, aczkolwiek możemy określić pewien schemat działania, jaki musi przejść każdy kto chce zainwestować w farmę fotowoltaiczną.
Przede wszystkim potrzebna jest działka, na jakiej można posadowić instalację i podłączyć ją poprzez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com

1 MW elektrownia fotowoltaiczna z technicznymi odstępami potrzebuje ok. 2 ha terenu dobrze nasłonecznionego, niezacienionego. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj prościej jest realizować farmy fotowoltaiczne tam, gdzie nie występuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Należy przygotować projekt koncepcyjny potrzebny do złożenia wniosku o przyłączenia do zakładu energetycznego.

Jeżeli zamierzasz odnaleźć kolejne artykuły wiążące się z opisywanym w tym miejscu tematem, zobacz ofertę w serwisie (https://srebroizloto24.pl/kategoria-produktu/srebro/srebrne-monety-bulionowe/) publikującym analogiczne dane.

projekt koncepcyjny ma ogromne znaczenie, ponieważ wydane przez operatora zasady przyłączenia będą dotyczyły ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie możemy dowolnie zmieniać na etapie realizacji projektu (dobre farmy fotowoltaiczne). Posiadając już tytuł prawny do gruntu oraz warunki przyłączenia, należy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Taka koncesja wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładając, iż przebrnęliśmy przez opisane kroki a starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, możemy przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Jeden z ostatnich warunków to rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii w celu obrotu właściwymi certyfikatami, następnie uruchomienie oraz odebranie elektrowni przez energetykę. Jeżeli inwestor pomyśle przeszedł przez wymienione procesy może cieszyć się pracą swojej farmy fotowoltaicznej.
Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności. Jak wyglądają etapy takiej inwestycji?
Tagged on: