Stosowne składowanie paliw i przeróżnych chemikaliów jest wyjątkowo ważne, bowiem są łatwopalne i trujące. Zbiorniki na chemikalia robione są z wysokiej jakości surowców, ażeby zapewnić zasobnikom trwałość na większość materiałów chemicznych, a także chwiejne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Ze względu na spore ubezpieczenia, poniektóre zasobniki, jak np. na chemikalia takie, jak te, zdołają być lokalizowane zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynków, zapewniając bezpieczeństwo ich eksploatacji. Typ substancji chemicznej to kluczowy element decydujący o doborze zbiornika. Ma on wpływ na wybór surowca z jakiego musi być zbudowany zbiornik, jego budowę, oraz cechy funkcjonalne.

Przy gromadzeniu paliw, a zwłaszcza benzyny, nieodzowne jest przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze względu na sowite skupisko łatwo palnych i wybuchowych par wyrobów naftowych. Pomieszczenia, gdzie magazynowane są paliwa i molydal muszą być sporządzone z materiałów niepalnych, odpowiednio wentylowane, oświetlone światłem naturalnym.

plastikowe zbiorniki paliwa

Autor: HM Revenue & Customs
Źródło: http://www.flickr.com

Przy gromadzeniu paliw i smarów powinno się precyzyjnie przestrzegać reguł bezpieczeństwa. Przechowywanie paliwa powinno być jedynie w celowo do tego celu przystosowanych pojemnikach i zbiornikach, np. , jak te. Puste zbiorniki po paliwie przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu, nie składować w pomieszczeniach z paliwami końcówek drewna, zbytecznych opakowań, papieru, czy też innych towarów łatwo palnych. W owych pomieszczeniach nie wolno stosować otwartego ognia i przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

Jakiekolwiek pomieszczenie gdzie magazynuje się paliwa musi być wyposażone w środki gaśnicze i ekwipunek przeciwpożarowy. Palne i niebezpieczne ciecze stosowane są powszechnie w wielu jednostkach, także obejściach domowych. Wielu pracowników styka się z paliwem, chemikaliami, rozcieńczalnikami, oraz wieloma innymi niebezpiecznymi cieczami. Trzeba pamiętać, iż używanie tego rodzaju substancji niesie ze sobą zagrożenie wystąpienia wybuchu i ognia, co stwarza poważne zagrożenia dla ludzi także mienia.

Wszelkie zbiorniki trzeba dopasować do indywidualnych wymagań, zarówno w zakresie ich wyposażenia, jak i gromadzonej substancji.

Przechowywanie paliwa w specjalnych zbiornikach
Tagged on: