Wszelki przedsiębiorca aktywny w przemyśle rozumie, jak kluczowe jest zauważenie miernych produktów i wyciąganie ich z taśmy produkcyjnej. Tym więcej zdaje sobie sprawę, jak wspaniale byłoby zupełnie zmniejszać straty wynikające z produkcji niepełnowartościowych towarów.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W sektorze przemysłowym szerokie przeznaczenie posiadają systemy wizyjne (EyeC Polska). Zwane są w inny sposób wizją przemysłową. To zestawy kamer, oświetlaczy, komputerów i różnych pomocnych urządzeń, których obowiązkiem jest wyszukanie danych o nieprawidłowo wytworzonych produktach oraz przerobienie tychże danych w ten sposób, by skreślić je z linii produkcyjnej. W zależności od jakości kamery i mocy obliczeniowej procesora możliwe jest sprawdzian w ten sposób np. koloru, kształtu, faktury (digitalizacja faktur) czy położenia określonego obiektu. Połączenie takiego systemu z robotami przemysłowymi pozwala niejako natychmiast odpowiadać na zasygnalizowane usterki.
W naszych okolicznościach wizji przemysłowej używa się głównie do inspekcji. Tak zwana wizyjna kontrola jakości umożliwia wykreślenie wadliwych produktów już po sfinalizowaniu procesu produkcji . Można uznać, iż jest to stosunkowo opóźniona odpowiedź. Jednocześnie jednak, dzięki temu można wycofać z przepływu nawet kompletną serię kiepsko zrealizowanych towarów, nim jeszcze pojedzie do składów i popsuje renomę producentowi.

W takim razie zastosowanie wizyjnej kontroli jakości powinno być już kanonem w szanujących się spółkach produkcyjnych. Jest to zwłaszcza znaczące w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym bądź motoryzacyjnym.
Wytwarzasz coś? Zobacz, jak zdołasz ulepszyć działanie swego zakładu!
Tagged on: