Tak to już jest, że w licznych dziedzinach życia konsumenci nie posiadają szansy negocjowania decyzji podsuwanej umowy. Niestety, ich rola sprowadza się tylko do podpisania umowy, albo jego odrzucenia w całościowej formie. Posiada to zastosowanie przykładowo w sytuacji kontraktów wykorzystywanych przez banki, sprzedawców telefonicznych, deweloperów, biura podróży, dostawców energii elektrycznej i tym podobnych.

prawo
Może to przyciągać niebezpieczeństwo tego typu, że producent w umowie narzuci konsumentowi klauzule, które nie będą dla niego za bardzo przyszłościowe. Stąd właściwie kodeks cywilny mówi, iż decyzje, jakie nie są dostosowane indywidualnie, nie zobowiązują konsumenta, jeśli tworzą jego prawa i obowiązki w sposób sporny z właściwymi obyczajami i bardzo naruszający jego sprawy. Takim przykładem są na pewno klauzule wymieniające jako warunek odstąpienia od umowy spłacenia grzywny albo wyłączające odpowiedzialność producenta za niedotrzymane zobowiązania.

Trzeba przyznać również, że zawsze niezbędne są zapisy określające główne działania stron, takie jak cena czy zapłata. Konsument, który twierdzi, że umowa, jaką proponuje mu producent może zawierać postanowienia zakazane prawnie, musi zwrócić przedsiębiorcy uwagę na taką sytuację. W sytuacji, gdy nie zgodzi się on na zmianę spornych punktów umowy, lepiej będzie jak zmienimy przedsiębiorce.

To zagadnienie jest dla Ciebie ciekawe? Kliknij odnośnik tu, a poznasz informacje na omawiany temat, który niewątpliwie Cię zainteresują.

Zaś kiedy umowa, jaką już potwierdziliśmy zawiera sporne zapiski, to zgodnie z definicją kodeksu cywilnego, takie klauzule z mocy prawa nie są dla nas wiążące. W sytuacji, kiedy kontrahent nie przychyli się do tego stanowiska, jesteśmy zobligowani udać się do sądu powszechnego – rejonowego lub okręgowego o stwierdzenie danego postanowienia za nieobowiązujący.

Przykładowo, jeśli pragniemy odstąpić od umowy, a w jej warunkach są decyzje wykluczające tego typu opcję lub wyznaczające za to karę, to możemy powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego. Jeśli zaś przedsiębiorca w dalszym ciągu nie będzie brał pod uwagę naszych argumentów, możemy dochodzić przysługujących nam praw sądownie. Tego typu sytuacja niestety może spotkać każdego z nas. Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Najlepiej jak w sieci poszukasz dodatkowych informacji, przykładowo pod hasłem publikacja klauzul niedozwolonych.

Masz poczucie oszukania przez sprzedawcę? Nie wiesz, co zrobić z już podpisaną umową, która jest niekorzystna? Przeczytaj!
Tagged on: