Czemu dobrze jest powierzyć radcy prawnemu przeprowadzenie procesu w sądzie?

Nie każdy proces wymaga uczestnictwa adwokata w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, jakie z uwagi na nieskomplikowany zakres, nie wymagają jego udziału. Należy do nich na pewno sprawa o stwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Naturalnie od tej reguły bywają odstępstwa. Radca prawny jest nieodzowny w postępowaniach cywilnych, w postępowaniach rodzinnych, a z całą pewnością w gospodarczych.

Masz chęć zgłębić rozpatrywany problem pod innym kontem? Jeśli tak, to najlepszą metodą byłoby kliknięcie tego linku. Tam zweryfikuj szczegóły (https://www.leaderlogistics.pl/transport-krajowy/).

Pomoc radcy prawnego w postępowaniach polega na substytuowaniu reprezentowanej przez niego strony postępowania i wykonywaniu za nią czynności mających związek ze sporządzaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń albo innych pism) i co najistotniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania świadkom.

Tu na uwagę zasługuje również fakt, iż począwszy od 5 maja 2012 roku odmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, w wyższym stopniu rygorystyczne obowiązki, do jakich należy przedstawienie w pozwie bądź odpowiedzi na pozew wszelkich stwierdzeń jak też wniosków dowodowych, pod rygorem odrzucenia spóźnionych stwierdzeń jak też dowodów, chyba iż uczestnik uprawdopodobni, iż nie zameldował ich w odpowiedzi na pozew albo innym piśmie przygotowawczym bez swej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy czy też że istnieją inne szczególne okoliczności. Musimy też zaakcentować, że z uwagi na zaistniałe przemiany uczestnictwo prawnika w toku pierwszej instancji będzie bardzo ważne właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób pełny postępowania dowodowego. Jeśli posiadamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze zalecane jest zatrudnienie prawnika do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, z kolei w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do skreślenia apelacji albo odpowiedzi na nią.

Trzeba też zaakcentować, iż koszty udziału radcy prawnego w procesie są – co do reguły – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie stosownego orzeczenia. Gdy poszukujemy prawnika w okolicy Wrocławia proponuję wbić w wyszukiwarkę wyrażenie: Wrocław radca prawny.

Gdy konieczna jest pomoc prawna
Tagged on: