Każda firma produkuje bardzo dużo różnego rodzaju papierów. Pod hasłem „papiery” są: umowy, poufne informacje – pozapisywane w czasie różnych badań, raporty z eksperymentów, informacje osobowe na różnych formularzach, dane finansowe itp.. Zależnie od rodzaju konkretnej działalności każda firma posiada mnóstwo dokumentacji, która często nie jest jej już niezbędna. Jednak nie powinno się po prostu dokumentów , które zawierają ważne dane wrzucić do śmietnika.

firmowe dokumenty

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com

We wszystkich przedsiębiorstwach stoją niszczarki, ale likwidują one zazwyczaj dokumenty, które na bieżąco przestają być potrzebne. Dlatego jeśli chodzi o niszczenie dokumentów, to trzeba zamówić do tego specjalną firmę. Jest sporo firm, zwłaszcza w dużych miastach, które są w stanie zająć się fachowo niszczeniem dokumentów. Jeżeli my sami chcemy stać się rzetelną firmą, to musimy skorzystać z usług fachowców. Profesjonalna utylizacja dokumentów pozwoli nam dochować obietnicy , którą złożyliśmy klientom, że ważne informacje będą niejawne. Wszystkie banki też muszą pamiętać o właściwej utylizacji dokumentów, bo wiadomości dotyczące finansów ich klientów też muszą być niejawne.

Zobacz również: & Recycling

Niszczenie dokumentów księgowych
Każdy z nas miał okazje porwać jakiś dokument na małe części i wyrzucił do śmieci. Występuje małe prawdopodobieństwo, żeby ktokolwiek z tych śmieci te kartki powyjmował i ułożył w logiczną całość, a później jakoś wykorzystał. Jednak, gdy jesteśmy księgowymi musimy mieć porządek w papierach.

zniszczone dokumenty

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com

A kiedy jakieś dokumenty powinny zostać zniszczone, to musi to odbywać się podług konkretnych reguł – doczytaj.

Jeżeli jesteś zdania, że chcesz odszukać analogiczne posty, to przeczytaj wskazówki z www (https://routimo.com/blog/) – to trochę odmienny punkt widzenia, ale również jest godny zainteresowania.

Co ważne dokumenty księgowe powinny przez jakiś czas pozostać w firmie, nie możemy ich po miesiącu po prostu wyrzucić. A wszystko na temat przechowywania dokumentów jest opisane w ustawie. Zostały tam też umieszczone informacje, jeżeli chodzi o niszczenie dokumentów księgowych. Tak, więc nie możemy ich po prostu wyrzucać do zwykłego śmietnika na makulaturę. Nikt również nie będzie przedzierał na malutkie kawałki setek dokumentów, ani nie zacznie ich niszczyć w biurowej niszczarce. Musimy do tego znaleźć profesjonalną firmę, która podpisze z nami umowę i ta zniszczy każdy z niepotrzebnych już dokumentów.

Niszczenie poufnych dokumentów firmowych
Tagged on: