Nie raz, nie dwa słyszeliśmy, że bycie geodeta to dobra fucha. Pewnie sporo młodych ludzi właśnie z tego powodu złożyło papiery na studia geodezyjne. Ale duża grupa z nich postanowiła zmienić specjalizację po kilku miesiącach. Niestety nie każdy na geodetę się nadaje. Nie jest to banalne zajęcie. Musimy mieć głowę na karku.

Nie wystarczy jedynie znać się na obliczeniach, ale również trzeba posiadać orientację w przestrzeni. Geograficznych czynników tej branży nie sposób pominąć. Dodatkowo trzeba również znać się na prawnych aspektach związanych między innymi z klasyfikacją gruntów. Dlatego czy to działając, jako geodeta w przedsiębiorstwach typu gleboznawcza klasyfikacja gruntów czy na przykład w starostwie w dziale geodezja oleśnica musimy pamiętać, że najpierw musimy zrobić studia i mieć praktyki, bez których nie moglibyśmy uzyskać odpowiednich uprawnień. A geodezja związana jest bardzo mocno z kartografią. Jeśli, więc mamy kłopoty z rysunkami technicznymi i nie jesteśmy zbyt dokładni i mamy mało cierpliwości powinniśmy zrezygnować z pretendowania na stanowisko geodety.

Grunt to dobra klasyfikacja

Każda osoba, która przeszła przez sito kierunków licencjackich i magisterskich powiązanych z geografią dobrze wie, że przedmiot dotyczący gleb wcale nie należy do łatwych przedmiotów. Oczywiście są proste kwestie, ale są też tematy dotyczące systematyki gleb, o której wszyscy studenci chcą czym prędzej zapomnieć. Jednak, jeżeli zależy nam na tym, by zostać geodetami, to klasyfikacja gruntów musi być przez nas poznana bardzo dokładnie.

geodezja

Autor: NOAA’s National Ocean Service
Źródło: http://www.flickr.com

Zwłaszcza, że ostatnio zmieniły się rozporządzenia związane z poszczególnymi klasami gleb. Jeżeli chodzi o klasyfikację gruntów z czysto geodezyjnego spojrzenia, to najważniejsze jest, to czy dany teren jest rolniczy czy jednak może być przeznaczony do budowy działki. Wiadomo, że geodeta musi również stwierdzić, czy budowanie na konkretnym terenie jest bezpieczne.

W tej kwestii jest wiele zastrzeżeń, zwłaszcza, kiedy zauważamy domy zbudowane na terenie teras zalewowych. Terasy zalewowa nie mogą być zamieszkiwane. Jednak w dzisiejszych czasach pozwolenie na budowę można sobie jakoś załatwić wszędzie. Ale niestety przyroda i tak zrobi swoje, dopiero w takiej sytuacji zrozumiemy, że nie powinniśmy igrać z żywiołem, jakim jest woda, bo niepewny grunt dlagrunt (Iniekcje geopolimerowe), to straty naszego dobytku
Geodetą być
Tagged on: