Jeszcze całkiem niedawno dość akceptowalne było założenie, że najważniejszym celem funkcji podtrzymywania ruchu ma być optymalizacja dostępności sprzętów przy jak najmniejszych kosztach. Dzisiaj zaś proces utrzymania ruchu definiowany jest znacznie inaczej, bo dotyczy również bezpieczeństwa ludzi i środowiska, efektywności produkcji, oraz stopnia podejmowanego ryzyka.

Obecnie w związku z tym, żeby móc z sukcesami zarządzać procesem utrzymania ruchu, niezbędne będzie dopasowanie go do faktycznych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Istotne są także przejrzyste procedury, tak by były proste w nadzorowaniu oraz sterowaniu. Aby to mogło działać dobrze należy przeprowadzić najważniejsze kroki konieczne by przygotować proces utrzymania. Na podstawie długoterminowych celów firmy, jak również jego polityki na rynku i potrzeb procesu produkcyjnego ustalone są wymagania dla urządzeń.

Kolejnym krokiem będzie zrobieni audytu, żeby ocenić skuteczność aktualnie wykorzystywanych rozwiązań i porównać je z nowoczesnymi praktykami utrzymania w naszej branży.

Chcesz chłonąć dalej zajmującą lekturę? Zatem nic nie powinno Ci przeszkodzić – kontynuuj import aut z belgii na następnej stronie.

Na takiej podstawie tworzy się cele

Pracownicy

Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

, zaś później przygotowuje się odpowiedni program utrzymania dla danych urządzeń jak obrabiarka cnc. Program tego typu jest potem podstawą do wypracowania strategii, jaka definiuje, jaki program utrzymania będzie przez nią realizowany. Konieczne będzie także stworzenia systemu wskaźników KPI, czyli Key Performance Indicators, który pozwoli na optymalne śledzenie kosztów, ocenę skuteczności jeśli chodzi o zarządzanie, jak również kontrolowanie jakości tego procesu.

Wspomniane rodzaje strategii powinny zostać oparte na aktualnych rozporządzeniach i przepisach prawnych, zaś wymagane możliwości jeśli chodzi o produkcyjność oraz pewność działania systemu powinny odzwierciedlać cele operacyjne oraz ekonomiczne przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach, kiedy w każdej firmie jest całą masę obowiązków, często różnego rodzaju zadania, także kwestię utrzymania ruchu, oddaje się firmie zewnętrznej. Tak zwany outsourcing utrzymania ruchu to z miesiąca na miesiąc bardziej popularny sposób, żeby w większym stopniu ulepszyć wszelkie procesy, które się do tego odnoszą – dodatkowe informacje tutaj. Czasem nie ma sensu marnować czasu na coś, co ktoś o świetnych kompetencjach wykona lepiej za nas. Może się okazać, iż poświęcenie na ten cel dodatkowych środków zwróci się z nawiązką.
Czym się charakteryzuje zagadnienie utrzymania ruchu w firmie? Jak zmianom ulega ta dziedzina?
Tagged on: