Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która odpowiada za regulację działalności gospodarczej. Gałąź ta jest podzielona na prawo publiczne i prywatne. Zbiorowe prawo gospodarcze odpowiada szczególnie za określenie roli państwa w gospodarce.

Specjalista prawnik

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne prawo gospodarcze odpowiada za regulowanie relacji między przedsiębiorcami, jak też między przedsiębiorcami a odbiorcami.
Kancelaria prawa gospodarczego trudni się sporządzaniem między innymi propozycji umów i przepisów spółek każdego gatunku, przeprowadzaniem procesu rejestracji podmiotów gospodarczych, a także sporządzaniem różnych pism koniecznych dla ich prawidłowego działania (chroń swoja domenę internetową). Przeprowadza procedury fuzji i przejęć, transformacji spółek, również ich likwidowaniu. Świadcząc obsługę legislacyjną na rzecz spółek zajmuje się problematyką korporacyjną, konsultingiem z zakresu funkcjonowania organów spółek i ich dwustronnych stosunków.
ochrona danych osobowych prawnik powinien chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są, lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, zrzeszenia. Ochrona danych osobowych ma na celu dobro jednostki, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w obszarze i sposobie ustalonym regulacją (Kancelaria Wiński – ochrona danych osobowych).

Należy pamiętać, że posiadając dane osobowe różnych osób należy dbać o ich bezpieczeństwo, by nie dostały się w posiadanie drugich osób i podmiotów, by były aktualne, a także spełnić szereg różnych zadań, które nakłada rozporządzenie.
Jak mówi Ustawa każdy mieszkaniec posiada prawo do ochrony własnych danych osobowych.
Ochrona danych jako wartość istoty której dane dotyczą
Tagged on: