Spawanie jest aktualnie jedną z najpopularniejszych metod łączenia ze sobą materiałów. Najczęściej sposób ten stosowany jest do materiałów metalowych. Spawalnictwo jest całą dziedziną, mającą swoje metody i przyrządy.

spawanie metali

Autor: Paul Lindsey
Źródło: http://www.flickr.com

Spawalnictwo bardzo często znajduje zastosowanie w budownictwie, gdzie zazwyczaj jest konieczność łączenia razem metalowych części konstrukcyjnych. Z tego powodu spawanie jest zadaniem wiążącym się ze sporą odpowiedzialnością, ponieważ na tych spawach często oparta jest cała konstrukcja budynku. Dlatego spawanie (sprawdź: spawanie) objęte jest szeregiem norm, jakich należy zawsze przestrzegać. Normy te zobowiązują między innymi do przeprowadzania specjalnych badań spawanych powierzchni. Badania takie dokonywane są na zróżnicowanych poziomach – przed spawaniem, w trakcie i po. Bardzo ważne jest również badanie spawów po zakończeniu ich naprawy.

Badania opierające się na obserwowaniu

Badania wizualne są podstawową formą badań stosowanych w spawalnictwie. Jak sama ich nazwa podpowiada, badania tego rodzaju polegają na skrupulatnej obserwacji materiału dla oszacowania jego trwałości i poprawności wykonania. W swojej zasadniczej postaci badania tego rodzaju przeprowadzane są z wykorzystaniem nieuzbrojonego oka, gdzie oczywiście koniecznym warunkiem jest dobry wzrok osoby przeprowadzającej badanie (zobacz: oferta firmy) Robi się to także z wykorzystaniem narzędzi optycznych takich jak na przykład różnorodne mikroskopy. Jednym z najważniejszych warunków poprawnego dokonania badań wizualnych jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniu.

Inne badania

spawanie na placu budowy

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Po badaniach wizualnych zwykle przychodzi czas na badania penetracyjne. Badania takie służą do wykazywania ewentualnych szczelin i pęknięć w badanym materiale, co znajduje zastosowanie zwykle przy powierzchniach spawanych. Do tego rodzaju badań potrzebne są dodatkowe narzędzia. Do szczelin w tworzywie wprowadza się wielobarwne substancje nazywane penetrantami. Później eliminuje się nadmiar tej substancji z danego materiału. Z wykorzystaniem specjalnego wywoływacza ocenia się ilość i kształt dziur i pęknięć w materiale. Tą metodą można więc przykładowo ocenić, czy obecne pęknięcia nie stanowią zagrożenia dla całości konstrukcji.

Typy badań związanych ze spawaniem. Przeczytaj i korzystaj!
Tagged on: