Każdy z obywateli WE ma prawo do podejmowania czy poszukiwania zatrudnienia w innym kraju europejskim. Umożliwia to jedna z naczelnych reguł, na których ugruntowuje się funkcjonowanie wspólnej polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, jest to dewiza swobodnego transferu osób (obok zasady transferu dóbr, usług i pieniędzy).

Wynajem busów
Wynajem busów na przejazd Holandia – Belgia
Wolny przepływ pracowników znaczy, że każdy mieszkaniec Wspólnoty europejskiej ma prawo do zatrudnienia w innym kraju Unii. Regułą przepływu osób objęci są również członkowie familii osób migrujących.

Masz szansę, aby tutaj przeczytać intrygujący post? Czekasz na więcej? Zatem kliknij odsyłacz (www.autopartner.elk.pl/) i przenieś się na następną witrynę z różnymi wpisami.

Zasada swobodnego transferu ludzi uprawnia do: wyszukiwania pracy w innym kraju, podejmowania zatrudnienia w innym państwie bez nieodzowności otrzymania zezwolenia na zatrudnienie, zamieszkania w innym kraju ze względu na pracę, pozostania w innym państwie nawet po zakończeniu stosunku pracy, traktowania na równi z mieszkańcami wybranego państwa w zakresie dostępu do pracy, warunków zatrudnienia i wszelakich innych uprawnień socjalnych a także fiskalnych, które mogę ułatwić integrację w państwie przyjmującym.

Prawo wolnego przemieszczania się przypadające obywatelom UE w sferze pracy, znaczy niezakłócony przepływ pracobiorców najemnych, jednostek korzystających z prawa tworzenia zakładów pracy, osób świadczących usługę oraz innych rodzai pracowników przykładowo żaków lub rencistów. W celu ułatwienia wolnego transferu pracobiorców, Komisja Europejska powołała sieć EURES. Jest to sieć kooperacji publicznych służb rekrutacyjnych oraz ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie europejskim, w państwach Europejskiego Rejonu Ekonomicznego, a więc w krajach Unii Europejskiej i Islandii, Norwegii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Bus do wynajęcia

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Przewóz osób z Wrocławia do Holandii
EURES funkcjonuje poprzez: ponadnarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków obecności a także zatrudnienia w państwach członkowskich. Usługi te są ogólnodostępne, bezpłatne i kierowane do ludzi poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa w zamiarach podjęcia zatrudnienia jak też do chlebodawców, którzy pragną przeprowadzić rekrutację pracowników spoza zagranicy.

Transport osób do Holandii i innych państw Wspólnoty Europejskiej nie stanowi aktualnie żadnego kłopotu. Jeśli mamy już kontakt z przyszłym pracodawcą, wystarczy wbić w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, na przykład busy Holandia albo busy Holandia Belgia. Dodatkowe informacje wyszukasz sprawdzając tę stronę

Jakim sposobem znaleźć zatrudnienie za granicą
Tagged on: