Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie minimum dwóch nowych działek z terenu objętego procesem. Jest to ważny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do zaplanowanej inwestycji. Pozwala również na dysponowanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.

stanowisko pracy geodety

Autor: survcentex
Źródło: http://www.flickr.com

Ceny za poszczególne usługi geodezyjne w Polsce nie są wygórowane, jednak należy przed zainicjowaniem współpracy dobrze zaznajomić się z propozycjami geodety. Kiedy chodzi o branżę taką jak geodezja Wrocław przoduje na tle reszty miast w naszym kraju. Absolwenci Akademii Rolniczej z Wrocławia ze swym długo zdobywanym, znacznym doświadczeniem robią wrażenie, więc z ich renomowanych i tak bardzo cenionych usług pragnie skorzystać spora liczba potencjalnych klientów ().

Podział gruntu możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania.

Jeżeli czytany artykuł kompletnie Cię pochłonął, to kliknij na inny polecany serwis, który także ma podobne informacje na omawiany temat.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – więcej na .

– dokumentację potwierdzającą własność nieruchomości,

– wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz duplikat mapy ewidencyjnej,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu lokalnego.

Geodezja – propozycje z Wrocławia. Na co zwracać uwagę?
Tagged on: